เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยนางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส...

ประชุมประจำเดือน (DM)

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท ประชุมเจ้าหน้าที่ (DM) เพื่...

ประชุมเจ้าหน้าที่ (WM)

สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท ประชุมเจ้า...

สรุปข่าววันนี้

สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 16 สิงหาคม 2560 มีภาระกิจดังนี้ 1. เวลา...

ออกติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการจัดการระบบธรราชาติ

วันนี้ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมง...

สรุปข่าวประจำวัน

สำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 9 สิงหาคม 2560 1. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท และน.ส.เบญจมาภร...

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอชนบท เป็นประธานเปิดงานวันถ่า...

อบรม เกษตรกรหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอชนบท ได้เป็นประธานเปิดการอบร...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...