popup

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ...

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2560 นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร และคณะก...

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะเข้าเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอบรม

นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะเข้าเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้...

ออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

สำนักงานเกษตรอำเภอชนบทร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์...

เกษตรอำเภอชนบท มอบปุ๋ยน้ำช่วยเกษตรกร 80 หมู่บ้าน

นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบปุ๋ยน้ำชีวภาพแก่ตัวแทน...

เปิดการอบรมอบการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท เป็นประธานเปิดการอบรมการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการศ...

เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง

นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จั...

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม ณ ศาลาวัดบ้านร่องดูก หมู่ที่ 5

นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...