เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 21 กันยายน 2561 ดังนี้

เวลา 13.00 น นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการ ความร่วม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 17 กันยายน 61

เวลา 10.00 น. น.สงเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ ออกตรวจรับมอบวัสดุ ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ .วันที่ 14 กันยายน 61

เวลา 09.00 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ส่งมอบแ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ .วันที่ 12 - 14 กันยายน 61

น.ส อังคณา เดชอูป นวส.ปฎิบัติการ และ น.ส.วศุชิดา วรเชษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีด...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ .วันที่ 11 กันยายน 61

เวลา 10.00 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นว.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย เบญจมาภรณ์ พรพิมพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ .วันที่ 10 กันยายน 61

เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ออกตรวจรับมอบไก่ ในโครงการสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 5 กันยายน 2561 ดังนี้

เวลา 08.30 น นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ ร่วมงานกา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดังนี้

เวลา 14.00 น นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ให้การต้อนร...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

แนะนำ ศพก.อำเภอชนบท องค์ความรู้ ศพก.อำเภอชนบท
   
 
Field Day ศพก.อำเภอชนบท