เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอชนบท เป็นประธานเปิดงานวันถ่า...

อบรม เกษตรกรหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอชนบท ได้เป็นประธานเปิดการอบร...

ออกติดตามเยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท ออกติดตามเยี่ยมเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที...

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ...

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2560 นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร และคณะก...

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะเข้าเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอบรม

นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะเข้าเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้...

ออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

สำนักงานเกษตรอำเภอชนบทร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์...

เกษตรอำเภอชนบท มอบปุ๋ยน้ำช่วยเกษตรกร 80 หมู่บ้าน

นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบปุ๋ยน้ำชีวภาพแก่ตัวแทน...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...