เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 13.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ร่วมป...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จัดว...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 15.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้ นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นักวิชาการส่งเสริ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 13.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้ นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นักวิชาการส่งเสริม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท หัวห...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้ นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ ร่วมงาน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดทำข้อมูลแ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 16.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ร่วมป...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

แนะนำ ศพก.อำเภอชนบท องค์ความรู้ ศพก.อำเภอชนบท
   
Field Day ศพก.อำเภอชนบท โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ
   
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกับงานอารักขาพืช การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
   
      กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม 3 ก. และการจัดตั้งกองทุน                                    เพือการเกษตร ชนบทโมเดช เกษตรปลอภัย