เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

เวลา 09.30 นางสาวเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

เวลา 09.30 นางพรพิมล ราชนา จพง.การเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำมิตรภูเวียง จัดอบรมโค...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

เวลา 09.30 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จัดเวทีว...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

เวลา 09.30 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จัดอบรมเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561

เวลา 14.30 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำสัปดาห์...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญงาน พร้อมด้วยนางพรพิมล ราชนา จพง.การเกษตรชำน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 นางสาวเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...