เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

 

นางบุญเรือง  ศรีเชียงสา

เกษตรอำเภอชนบท

 โทรศัพท์ : 06 1028 6006

 

 

-ว่าง-

โทรศัพท์ : -

นางอารีรัตน์ ศิริโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแท่น , ศรีบุญเรือง

โทรศัพท์ : 09 3326 1264

นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกุดเพียขอม,โนนพะยอม 

โทรศัพท์ : 09 0970 9570

 

-ว่าง-

โทรศัพท์ : -

นางสาวอนงค์  ก้านหมากกลาง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลปอแดง , ห้วยแก

โทรศัพท์ : 06 2697 6560

 

นางพิมพ์ใจ  วงศ์อนุ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลวังแสง , ชนบท

โทรศัพท์ : 08 7225 9485

 

นางวันเพ็ญ ศรีสงเคาะห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

โทรศัพท์ : 08 3403 4819

นางสาววศุชิดา วรเชษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 09 5221 4137

 

 


พนักงานบริการทั่วไป

โทรศัพท์  

 

 

26 พฤศจิกายน 62 09:16:04