เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 21 กันยายน 2561 ดังนี้

เวลา 13.00 น นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการ ความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างกรมส่งเสริมก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 17 กันยายน 61

เวลา 10.00 น. น.สงเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ ออกตรวจรับมอบวัสดุ ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในโครงการสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ฯ ณ บ้...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ .วันที่ 14 กันยายน 61

เวลา 09.00 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ส่งมอบแตนเบียนให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่พบเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ .วันที่ 12 - 14 กันยายน 61

น.ส อังคณา เดชอูป นวส.ปฎิบัติการ และ น.ส.วศุชิดา วรเชษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ .วันที่ 11 กันยายน 61

เวลา 10.00 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นว.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย เบญจมาภรณ์ พรพิมพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ให้ออกตรวจศัตรูมันสำปะหลั...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ .วันที่ 10 กันยายน 61

เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ออกตรวจรับมอบไก่ ในโครงการสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ฯ ของแต่ละชุมชนที่เสนอโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ในเขตพื...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 5 กันยายน 2561 ดังนี้

เวลา 08.30 น นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ ร่วมงานการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ระดับจั...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดังนี้

เวลา 14.00 น นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ให้การต้อนรับรับคณะกรรมการ จาก สสก. เขต 4 ขอนแก่น เพื่อพิจารณ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น.นางหนูพิศ วรเชษฐ์เกษตร อำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จัดงานสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการปลูกอ้อยโรงงาน ภายใต้โครงกา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

เวลา 07.00 น.นางหนูพิศ วรเชษฐ์เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนว ร่วมพิธีตักบาตรเช้า และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิ...