เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 13.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโครงการส...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จัดวิเคราะห์จัดเวทีจัดทำแผน/ปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี 256...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 15.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้ นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ น...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 13.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้ นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นั...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือเกษตรท...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้ นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ ร่วมงาน "วันสาธิตและการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดทำข้อมูลและถ่ายทำวีดีทัศน์ในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระด...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 16.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโครงการส...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา 13.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน การจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา10.00 น. นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ให้การต้อนรับ คณะ World IKAT ...