เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยนางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ และน.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติก...

ประชุมประจำเดือน (DM)

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท ประชุมเจ้าหน้าที่ (DM) เพื่อชี้แจงและวางแผนการทำงานโครงการต่างๆ ณ สำนักงานเกษ...

ประชุมเจ้าหน้าที่ (WM)

สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท ประชุมเจ้าหน้าที่ (WM) เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบ...

สรุปข่าววันนี้

สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 16 สิงหาคม 2560 มีภาระกิจดังนี้ 1. เวลา 09.00 น. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท และคณะกรรม...

ออกติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการจัดการระบบธรราชาติ

วันนี้ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงาน ออกติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษ...

สรุปข่าวประจำวัน

สำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 9 สิงหาคม 2560 1. นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท และน.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน...

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอชนบท เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเร...

อบรม เกษตรกรหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอชนบท ได้เป็นประธานเปิดการอบรม เกษตรกรหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ "โครงการส่งเส...

ออกติดตามเยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท ออกติดตามเยี่ยมเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท น.ส.กฤติมา วรสุทธิพงษ์ นวส...

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ร่วมงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ปีงบป...