เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอชนบท เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเร...

อบรม เกษตรกรหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอชนบท ได้เป็นประธานเปิดการอบรม เกษตรกรหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ "โครงการส่งเส...

ออกติดตามเยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท ออกติดตามเยี่ยมเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท น.ส.กฤติมา วรสุทธิพงษ์ นวส...

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ร่วมงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ปีงบป...

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2560 นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร และคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด วิสาหก...

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะเข้าเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอบรม

นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะเข้าเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอบรมศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) บ้านห้...

ออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

สำนักงานเกษตรอำเภอชนบทร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้าน...

เกษตรอำเภอชนบท มอบปุ๋ยน้ำช่วยเกษตรกร 80 หมู่บ้าน

นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบปุ๋ยน้ำชีวภาพแก่ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเป้นปุ๋ยน้ำที่ได้รับการสนับสนุ...

เปิดการอบรมอบการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท เป็นประธานเปิดการอบรมการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการศูนยืเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ปี2559 ...

เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง

นายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิช นายอำเภอ...