เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะเข้าเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอบรม

                นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะเข้าเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอบรมศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) บ้านห้วยอึ่ง ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท ของนางบุญเต็ม สุดใจ เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯซึ่งวันนี้มีทีมวิทยากรสังกัดชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ร่วมให้ความรู้ มีนายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบทพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบทร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

 

                              

 

                                                                                            

 

นางสาววศุชิดา  วรเชษฐ์  / ข่าว / web design

22 มีนาคม 59 13:38:24