เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอชนบท มอบปุ๋ยน้ำช่วยเกษตรกร 80 หมู่บ้าน

                         นายปรีชา     ราชนา    เกษตรอำเภอชนบท     พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบปุ๋ยน้ำชีวภาพแก่ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน                                                 โดยเป้นปุ๋ยน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.ขอนแก่น พิธีมอบโดย นายอดุลย์  คามดิษฐ์ สจ.เขตอำเภอชนบท เป้าหมายเกษตรกร 80 หมู่บ้าน

 

                                                                                         

 

                                          

   

                                           

 

 

 

นางสาววศุชิดา  วรเชษฐ์  / ข่าว / web design

17 มีนาคม 59 08:38:31