เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

             สำนักงานเกษตรอำเภอชนบทร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ในงานได้นำความรู้ทางวิชาการ อาทิ การผสมปุ๋ยใช้เอง น้ำกลั่นตะไคร้ไล่แมลง การแจกจ่ายปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำหน่ายผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น มีนายปรีชา ราชนา เกษตรอำเภอชนบท และนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นำทีมเจ้าหน้าที่เกษตรออกให้บริการประชาชนในครั้งนี้       

 

 

                           

                           

 

นางสาววศุชิดา  วรเชษฐ์  / ข่าว / web design

22 มีนาคม 59 13:27:34